OKOLICA
W krajobrazie Ponidzia dominuje piekna i wciąż jeszcze dzika rzeka Nida, której urokliwe meandry i dopływy przecinają pola , łąki i wzniesienia . Pełno tu zabytków i pamiątek przeszłości , przydrożnych kapliczek i cudownej przyrody nieskażonej cywilizacją.

Na Ponidziu – w parkach krajobrazowych spotkać można faunę i florę ciepłolubna, jakiej nie uświadczy się w innych regionach Polski – są to bowiem charakterystyczne cechy przyrodnicze i krajobrazowe Niecki Nidziańskiej. Znajdują się tu chronione obiekty przyrodnicze o wysokiej randze, liczne stanowiska roślin i zwierząt zagrożonych i chronionych a także interesujące zabytki architektury.

Niezliczona ilość prywatnych stawów hodowlanych sprawia , że jest to bardzo popularny region dla miłośników odpoczynku z wędką. Naturalnym akwenem jest rzeka Nida, która jest królową Ponidzia. Użyczyła swego nurtu spływom kajakowym od miejsca ,,gdzie począł ją ‘’ , aż do ujścia do Wisły ,,gdzie kres dał jej Bóg’’ , jak śpiewał bard Ponidzia – Wojtek Bellon z Wolnej Grupy Bukowina. Razem z Białą Nidą rzeka ma 151 km .

Najciekawszy i najpopularniejszy fragment kajakowy ciagnie się od Pińczowa do Wiślicy i dalej do Nowego Korczyna , gdzie Nida kończy swój bieg.Warto wybrać się na spływy kajakowe po Nidzie , która leniwie toczy wody , płynąc meandrami środkiem zielonej doliny.

Nida , kajaki , odkrywki kredowe , ślady początków polskiej państwowości a nade wszystko kojący spokój – wszystko to razem sprawia, że podróżnik zaprawiony na niejednej karkołomnej wyprawie z przyjemnością zanurzy się w cudownym pejzażu Ponidzia.

Lokalizacja o obrębie kilku jednostek fizjograficznych różnicuje krajobraz gmin i stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej , dając możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów , zwiedzania interesujących miejsc , wędkowania , korzystania z kąpieli rzecznych , grzybobrania i spacerowania po lesie.

          Copyright © Agroturystyka Celtycka                                                                                                                                                 Designed by Alpha Studio