WYCIECZKI ROWEROWE
Wycieczki rowerowe

1. Chotel Czerwony

a) trasa ( do mostu w kierunku Zagości -> Skotniki -> Skorocice skręt w lewo ok. 500 m następnie skręt w prawo -> Łatanice -> Chotel Czerwony

W Skorocicach interesujące zjawiska krasowe występujące w gipsie. Na terenie rezerwatu znajduje się najdłuższa w Polsce jaskinia gipsowa o dł. 280 m

Chotel Czerwony – Kościół pw. Św Bartłomieja wzniesiony w XV w. z fundacji Jana Długosza , położony jest na wzgórzu gipsowym z widocznymi kryształami gipsu. Wewnątrz wzgórza znajduje się grota o dł. 20m zwana Kuchnia Proboszcza.

2. Wełecz, Grochowiska, Gacki
trasa - Most -> Zagość -> Winiary -> Oleszki przeciąć drogę główną Pińczów – Busko-Zdrój , przy drodze drogowskaz ,,Sosna pospolita” .System korzeniowy wychodzi ponad 3.5 m ponad powierzchnię.

Powrót do drogi Busko-Zdrój – Pińczów w miejscowości Bogucice skręcić w prawo na Grochowiska

Grochowisko – niewielka wieś gdzie 18 marca 1863 roku rozegrała się jedna z bitew powstania styczniowego .

Powrót do drogi Pińczów –Busko-Zdrój , w miejscowości Bogucice na wprost do miejscowości Gacki , po prawej stronie stawy z woda wapienną .

Powrót drogą na Zagość dalej na most.

3. Krzyżanowice – zabytkowy kościół ufundowany przez proboszcza Hugona Kołłątaja , po prawej stronie rezerwat ,,Grabowiec”.

4. Chroberz – w miejscu tym Bolesław Chrobry zatrzymał się po wygranej wojnie pod Kijowem .

Pałac Wielopolskich z pięknym parkiem drzewa (Platon) -> Młodzawy (Ogród na Roztajach)-> Michałów ( stadnina koni , rekordowa cena 1.2 mln dolarów za konia ,,Diana”)-> Wola Chroberska (lessowe wąwozy , mikroklimat ) -> Stradów ( największe w Polsce grodzisko o powierzchni 1.5 ha zwane zamczyskiem otacza je potężny wał o obwodzie 500m i wysokości 12 m , Kościół pw. Św Bartłomieja wzniesiony w 1657 r.

5. Pełczyska (Kościół pw. Św. Wojciecha , rokokowe wnętrze )-> Wiślica ( Dom Długosza, kolegiata pw. NMP.

To tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia, po więcej informacji zaparszamy do naszego gospodarstwa.

          Copyright © Agroturystyka Celtycka                                                                                                                                                 Designed by Alpha Studio